Биология

Теодора Лозановае старши учител в Националното училище за танцово изкуство.
Завършила е СУ” Св. Климент Охридски” Магистър – Биология, професионална квалификация „Биолог – учител по биология и химия”, пета професионално квалификационна степен, завършени квалификационни курсове – за въвеждане на новото учебно съдържание по предмета „Човекът и природата”, базови и специфични компютърни умения, актьорските техники в педагогическата практика и други.