История на НУТИ

   
Национално училище за танцово изкуство е единствената образователна институция у нас от подобен мащаб, осигуряваща професионално обучение в областта на класическия танц, българския фолклорен танц и модерния  танц – не само за България, но и за целия Балкански регион. Основна цел на обучението в НУТИ е изграждането на висококвалифицирани изпълнители в професионалната област на танцовите изкуства. За постиженията си в образователно – възпитателния и художествено – творческият процес НУТИ е носител на орден “Кирил и Методий” I степен, институцията е носител на “КРИСТАЛНА ЛИРА” и два пъти наградена със “ЗЛАТНА ЛИРА” на Съюза на музикалните и танцови дейци за високи постижения в областта на балетното и танцово изкуство. Националното училище за танцово изкуство е член на СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНА И КУЛТУРНА ОБЩНОСТ и е наградено с отличието “ЗЛАТНА КНИГА” и деловото отличие “ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА,и е Асоцииран член на ЮНЕСКО. Възпитаниците на Национално училище за танцово изкуство с висококвалифицираната работа на неговия педагогически състав са лауреати на престижни балетни конкурси и танцови фестивали в България и в други държави – Международен балетен конкурс Варна, Международен балетен конкурс “Анастас Петров”, Международните балетни конкурси в Париж, Москва, Осака, Грас и редица други. Училището има богата 72-годишна история. Основано е на 5 февруари 1951г.по инициатива на основоположника на професионалния български балет Анастас Петров и със съдействието на големия руски балетен педагог Владимир Белий. Нарича се Държавно балетно училище и има само една специалност – класически танц. През 1956г. е открита втората специалност – Български танц,под ръководството на хореографа Кирил Харалампиев и именитите български хореографи – Маргарита Дикова, Кирил Дженев, Иван Тодоров, Методи Кутев. Тогавa е преименувано в Държавно хореографско училище. От септември 2004г. е открита и трета специалност – модерен танц, с активното съдействие на тогавашния директор Мариана Денева. На 1 март 2001-ва, по случай 50-годишния си юбилей, училището получава статут на национална институция. Нарича се Национално училище за танцово изкуство (НУТИ) и е включено в единната система на 23-те учебни заведения по изкуства и култура, които се ръководят от Министерството на културата.
В училището се обучават ученици в трите специалности от V до ХІІ клас, като се изучава пълният курс на общообразователната програма за средните училища по програмите на МОН. В професионалната подготовка образователният процес се провежда по учебните планове и програми, утвърдени от Министерство на културата. И в трите специалности главен специален предмет се изучува всекидневно, като за тази цел на разположение са 18 танцуви зали, отговарящи на най-високи изискания . Това способства за развиване и усъвършенстване качествата на децата, за изграждане на танцувални умения, необходими на бъдещите артисти. С оглед на цялостната професионална подготовка, според спецификата на всяка специалност, се изучават и много други теоретични и танцувални дисциплини.

Обучението ІХ-ХІІ клас дава възможност за:

  • Полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;
  • Полагане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация.
Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование според изискванията на МОН, а придобитата степен на професионална квалификация – със свидетелство за професионална квалификация според изискванията на МК. В сградата на училището има и общежитие, работещо 7 дни в седмицата с осигурен денонощен педагогически екип от възпитатели и охрана.
За тези седем десетилетия на своето съществуване, оттук са излезли над 9000 професионални изпълнители в областта на класическия танц, българския фолклорен танц и модерния танц, които чрез своята успешна професионална реализация защитават престижа на националната ни професионална танцова и балетна школа.