Архив-Кандидатстване

 

Крайно класиране 2023 г. допълнителене прием


 

 


 

 

 
 

 

 

 

П Р И Е М Ъ Т
за учебната 2023/2024 година

В НАЦИОНАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО – СОФИЯ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 01.07.2023г.
 

СПЕЦИАЛНОСТ „ КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ“ – 01.07.2023г. – 6-та зала

09.00 часа – за VІІІ-ми клас – редовен прием;
11.00 часа – за V-ти клас – редовен прием;
13.00 часа – приравнителен прием за VІ-ти и VІІ-ми;

 

СПЕЦИАЛНОСТ „БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ“ – 01.07.2023г. – 4-та зала

09.00 часа – за VІІІ-ми клас – редовен прием;
11.00 часа – за V-ти клас – редовен прием;
11.00 часа – приравнителен прием за VІ и VІІ;
12.00 часа – приравнителен прием за ІХ и Х клас.

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ МОДЕРЕН  ТАНЦ“ – 01.07.2023г. – 8-ма зала

09.00 часа – за V-ти клас – редовен прием;
11.00 часа – за VІІІ-ми клас – редовен прием;
13.00 часа – приравнителен прием за VІ-ти, VII-и клас и ІХ-ти  клас;

К О Н С У Л Т А Ц И И

Консултации се провеждат за кандидатите от трите специалности. Желаещите трябва да се явят с игрално облекло и танцувални обувки в сградата на НУТИ.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 1. Специалност „Класически танц“ – на 15.05., 22.05., 29.05. и 05.06.2023г. от 13.00ч.
 2. Специалност „Български танци“ – на 29.05., 05.06. и 12.06.2023г. от 13.00ч.
 3. Специалност „Модерен танц“ – на 15.05., 22.05., 29.05. и 05.06.2023г. от 13.00ч.

Записване за консултации: на имейл – nuti_ud@abv.bg

Телефон за контакт: 02 / 892 91 80 – технически секретар.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

Приемът на документи за кандидатстване ще се осъществява на място в сградата на НУТИ, в периода

от 26.06. 2023 г. – 30.06.2023 г. (вкл.) от 09:00 – 17:00 ч.

Телефони за контакт: 02 / 892 91 80

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават:

 1. Заявление по образец за кандидатстване с поредни желания по специалности;
 2. Копие от акт за раждане;
 3. За постъпване в V-ти клас – копие от удостоверение за завършен начален етап на образование;
 4. За постъпване в VІІІ-ми клас – копие от свидетелство за основно образование;
 5. За кандидати, които приравняват VІ-ти и VІІ-ми клас – удостоверение за завършен клас или бележник;
 6. За кандидати, които приравняват ІХ-ти клас – копие от удостоверение за завършен клас или бележник;
 7. Копие от медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно за здравословното състояние, издадено от личния лекар на ученика;
 8. Копие от медицинско свидетелство, заверено от ортопед – за кандидати постъпващи по професиите балетист и танцьор;
 9. Копие от застрахователна полица „Злополука“, валидна за деня на изпита;
 10. Оригинали на гореизброените документи се представят за сверяване при записване на приетите ученици в училище;

Забележка: Приемът в НУТИ се осъществява само от резултати, показани при проверка на способностите, съгласно наредба №2 от 12.08.2016 г.

Оценките от НВО – 4-ти и 7-ми клас по БЕЛ и математика не са балообразуващи.

 

ИЗПИТИ ЗА  ПРОВЕРКА

НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА И/ИЛИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДРУГ ВИД СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА, ПРОФЕСИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ

             Ученици, успешно завършили І, ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІІ, ІХ или Х клас полагат изпит/изпити за проверка на способностите по реда на чл.6 от Наредба №2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, по учебни предмети и учебни програми за съответния клас, определени от Директора на училището.

 

З А П И С В А Н Е

 1. Записването след прием се осъществява по график. Графикът се оповестява на сайта на училището в срок до 03.07.2023 г.
 2. В 2-дневен срок след приключване на изпитите, директорът на училището утвърждава списъка на приетите ученици.
 3. Учениците се записват в училището с оригинала на документите, с които са кандидатствали в срок до 5 работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите ученици в училището – 05.07.2023 г. до 11.07.23г. вкл., от 09.00 ч. до 17.00ч..
 4. На местата на не записалите се ученици, в посочения срок се приемат следващите по успех.
 5. В срок от 1 ден след изтичане на срока на записване на приетите ученици се обявяват незаетите места в училището. До попълването на свободните места се приемат кандидатите следващи по успех в низходящ ред.

 

Забележка 1:

Всички приемни и приравнителни изпити за професиите балетист, специалност класически танц и професия танцьор, специалност  български танци и специалност модерен танц, се провеждат с корепетитор и музикални записи, осигурени от съответното училище. Използването на друг музикален съпровод не се допуска.

Забележка 2:

Кандидатите се явяват на изпита с игрално облекло, както следва:
 1. Кандидатите за специалност „Класически танц“ се явяват с игрално облекло включващо: за момичета – трико,  за момчета – късо клинче, тениска или потник;  туфли; за 8 клас и приравнителните – задължително палци.
 2. Кандидатите за специалност „Български танци“ се явяват с игрално облекло:
  • За момичета включващо удобни обувки за танцуване (туфли или скарпини); пола (до средата на бедрото), чорапогащник (без ограничител), прибрана коса;
  • За момчета: бяла тениска, къси спортни панталони, удобни обувки за танцуване (туфли или скарпини);
 3.  Кандидатите за специалност „Модерен танц“ се явяват с къс спортен клин по тялото, тип боксер; бюстие или едноцветно трико; туфли;
Бланки на документи за кандидастване:

Заявление за приемен изпит до7-ми клас
Заявление за приемен изпит след 7-ми клас

Бланки на документи за записване:

Заявление за записване до 7-ми клас
Заявление за записване след 7-ми клас

Служебна бележка за резултатите от положени изпити за проверка на способностите след завършен 7-ми клас