География

Александра Райкова – Ръководител методическо обединение

Завършила  Софийски университет “Св. Климент Охридски”  История и география
2009г. – Участие в международен проект “Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция и България”

2011г. – Работа по въвеждане и разпределяне на списъци на квестори, зали, приемно- предавателни протоколи и приемане на изпитни работи по БЕЛ и II Държавни зрелостни изпити към РИО София- град