За училището

Националното училище за танцово изкуство е единствената от такъв мащаб образователна институция за професионално обучение в областта на танцовите изкуства на класическия балет, модерния танц и българския фолклорен танц – не само за България, но и за целия Балкански регион. Основна цел на обучението в НУТИ е изграждането на висококвалифицирани изпълнители в професионалната област на танцовите изкуства. За постиженията си в образователно – възпитателния и художествено – творческият процес НУТИ е носител на орден “Кирил и Методий” I степен, институцията е носител на “КРИСТАЛНА ЛИРА” и два пъти наградена със “ЗЛАТНА ЛИРА” на Съюза на музикалните и танцови дейци за високи постижения в областта на балетното и танцово изкуство. Националното училище за танцово изкуство е член на СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНА И КУЛТУРНА ОБЩНОСТ и е наградено с отличието “ЗЛАТНА КНИГА” и деловото отличие “ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА. Възпитаниците на Национално училище за танцово изкуство с висококвалифицираната работа на неговия педагогически състав са лауреати на престижни балетни конкурси и танцови фестивали в България и в други държави – Международен балетен конкурс Варна, Международен балетен конкурс “Анастас Петров”, Международните балетни конкурси в Париж, Москва, Осака, Ню Йорк, Грас и редица други.

Училището има богата 70-годишна история. Основано е на 5 февруари 1951г.по инициатива на основоположника на професионалния български балет Анастас Петров и със съдействието на големия руски балетен педагог Владимир Белий. Нарича се Държавно балетно училище и има само една специалност – класически танц. През 1956г. е открита втората специалност – Български танц, със съдействието на именития български хореограф Кирил Харалампиев и училището е преименувано в Държавно хореографско училище От септември 2004г. е открита и трета специалност – модерен танц. На 1 март 2001 г. училището чества своя 50-годишен юбилей и по този случай получава статут на национална институция. Нарича се Национална училище за танцово изкуство /НУТИ/ и е включено в единната система на 23-те училища по изкуства и култура, които се ръководят от Министерство на културата на Република България.
Днес в НУТИ съществуват три специалности : класически танц, български танц и модерен танц, в които преподава екип от висококвалифицирани учители, както по общообразователните, така и по специалните дисциплини.


В училището се обучават ученици в трите специалности от V до ХІІ клас, като се изучава пълният курс на общообразователната програма за средните училища по програмите на МОН. В професионалната подготовка образователният процес се провежда по учебните планове и програми, утвърдени от Министерство на културата. И в трите специалности главният специален предмет се изучава всекидневно и продължителността на занятията е два учебни часа или 90 мин. Това способства за развиване и усъвършенстване качествата на децата, за изграждане на танцувални умения, необходими на бъдещите артисти. С оглед на цялостната професионална подготовка, според спецификата на всяка специалност, се изучават и много други теоретични танцувални дисциплини.Обучението ІХ-ХІІ клас дава възможност за:

  • Полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;
  • Полагане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование според изискванията на МОН, а придобитата степен на професионална квалификация – със свидетелство за професионална квалификация според изискванията на МК. В сградата на училището има и общежитие, работещо 7 дни в седмицата с осигурен денонощен педагогически екип от възпитатели и охрана.


За тези шест десетилетия на своето съществуване Националното училище за танцово изкуство е подготвило над 4000 професионални изпълнители в областта на класическия балет, българския фолклорен танц и модерния танц. Възпитаници на НУТИ успешно се реализират в балетните трупи в нашата страна и в цял свят, в различни фолклорни ансамбли и други формации, печелят награди от фестивали и конкурси, развиват се като педагози, постановчици, хореографи, теоретици и с чест защитават престижа и модела на националната ни танцова и образователна култура.