Информационни технологии

Евгения Тончева

На инж.Евгения Станчева Тончева- преподавател Информатика, Информационни технологии и Математика.
Завършила ВМЕИ гр. Габрово със защита на дипломна работа в областта на Автоматично то управление на процеси.
Работила в социологичен център като технически сътрудник.
Завършила допълнителна квалификация за преподавател в СУ“Св.св. Климент Охридски“ със защита на дипломна работа на тема: „Проблеми на обучението и възпитанието „
Работи в НУТИ 11г. – от самото въвеждане на преподаването на Информатика и Информационни технологии.
Главен учител на отдел „Общообразователни дисциплини”