История

Зорница Александрова

Зорница Александрова е старши учител в НУТИ.
Завършила е история в СУ „Св. Климент Охридски”. Магистър по история, учител по история. Има Трета професионално-квалификационна степен.
Член е на Сдружението на преподавателите по история.