Контакти

гр.София, пощ.код: 1113, бул.”Шипченски проход” №48

тел. 02 892 91 80 / факс: 02 873 48 23

За упътване в Google Maps: 42.678119, 23.365840

Decimal GPS: 42.678119, 23.365840

Degree GPS: 42°40’41.2″N 23°21’57.0″E

map2