Математика

Таня Илиева

Учител по математика. Завършила СУ “Климент Охридски” , с   II  ПКС. Съавтор на сборници по математика за 5 и 7 клас. Публикувала е тестове по математика в печатни издания. Била е оценител на ДЗИ по математика 2012  и на изпити след 7 клас.

Евгения Тончева

Инж. Евгения Станчева Тончева- преподавател Информатика, Информационни технологии и Математика.
Завършила ВМЕИ гр. Габрово със защита на дипломна работа в областта на Автоматично то управление на процеси.
Работила в социологичен център като технически сътрудник.
Завършила допълнителна квалификация за преподавател в СУ“Св.св. Климент Охридски“ със защита на дипломна работа на тема: „Проблеми на обучението и възпитанието „
Работи в НУТИ 11г. – от самото въвеждане на преподаването на Информатика и Информационни технологии.

Силвия Димитрова

Старши преподавател по математика и ИТ.

Завършила математическа гимназия – гр. Плевен;

Пловдивският университет „П.Хилендарски”- специалност математика и преподавател по математика , с ІІ ПКС.

Има специализация във Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий”- преподавател по ИТ: 5-8 клас;

33 години непрекъснат учителски стаж- „Мисия учител”;

Редица квалификации и участия в семинари, между които:

„Как да направим математиката лесна и интересна”;

„Учителят новатор”;

„Работа в интеркултурна среда”;

„Европейски стандарти: умения за оценяване „ и редица др.

– 3 години работа по проект „Успех”, организирани вечери на „Математическият фолклор”.

Димитринка Атанасова


Завършила Шуменски университет през 1978г. специалност математика и физика.
Дългогодишен преподавател по математика и физика.
През 2004г. завършва курс по ИТ в ДИУУ-гр.София.
От 2017г. работи като преподавател по математика в НУТИ.