Обществен съвет

Обществен съвет към НУТИ

Председател: г-жа Даниела Донева
Секретар и протоколчик на заседанията:  г-жа Мариана Илова
Представител на Министерство на културата:  г-жа  Елиянка Михайлова

Резервен член: г-жа Ралица Базайтова
Представител на БТПП:  д-р Мария Петревска

    Редовни членове:
  1. Тодор Ялъмов
  2. Ивайло Иванов
  3. Петя Николова
    Резервни членове:
  1. Пламен Огнянов
  2. Николай Кръстев

Общественият съвет към Националното училище за танцово изкуство е утвърден със Заповед РД-548/10.08.2020г

Архив – Протоколи обществен съвет