Специалности

  • Класически танц
  • Български танци
  • Модерен танц

Класически танц

Учебни предмети в специалност класически танц по професия  “балетист”, утвърдени от министъра на културата

– Класически танц
– Дуетен танц
– Съвременни танцови техники
– Характерни танци
– Исторически танци
– Български танци
– Репертоар
– Учебна практика
– Теория и методика на специалността
– История на танца
– Актьорско майсторство
– Композиция и импровизация
– История на изкуството

В специалност “ Класически танц ” професионалното обучение по класически балет е базирано на методиката на балетната система Ваганова с интензивно обучение в репертоара на класическите балети. Учебният план и учебните програми са съобразени с политиките на взаимодействие между образование, изкуства и култура, и тясното сътрудничество между образователната институция на НУТИ с културните институти в системата на Министерство на културата.

Моделът на образование успешно интегрира в професионалното образование на НУТИ деца, идващи от различни школи на любителско – творческият сектор, за да продължат своето изграждане и надграждане на знания и умения в професионалния сектор на балетното изкуство.
Изучаваните дисциплини са базирани на изграждането на умения и знания у децата, чрез иновативни методи на преподаване, които са адекватни на съвременните изисквания на трудовия пазар на балетните театри  и трупи. Целта е изграждането на реално подготвени професионални кадри в системата на средното образование, чрез осъвременените методики и визии на балетното изкуство. За качеството на образование и създаване на практически приложими умения и знания у децата работи висококвалифициран педагогически екип от преподаватели, творци, солисти и премиер – солисти на Националната опера и балет, НУТИ и Балет Арабеск, които са представители на три поколения доказани български творци. Тази линия на политика ръководството и педагогическият екип на НУТИ следва, за да изгради един пълноценен съюз между традициите и иновациите в областта на образованието, изкуствата и културата.

Доказателство за успешната политика и методическа работа е редовното участие в театралния сезон на учениците на тази специалност на НУТИ в спектакли на Националната опера и балет, Музикален театър – ДМБЦ – София, на различни концерти, фестивали, телевизионни участия, наградените ученици и педагози от конкурсни участия, както и засиленото представяне на художественотворческия продукт на специалността в самостоятелните концерти на училището. Успешната образователна подготовка на кадрите на НУТИ се отчита и в създадената стабилна база на методическо сътрудничество в областта на класическия балет между системата на средното образование и тази на висшето, където след завършването си се създават новите поколения педагози и творци.

Завършилите професионален курс на обучение кадри на НУТИ в Специалност “Класически танц”, след XII клас се реализират успешно професионално , ставайки част от съставите на Национална опера и балет, Балет Арабеск, Музикален театър – ДМБЦ – София и на професионални сцени и трупи по света. База данни за това администрацията на НУТИ отчита ежегодно в своята училищна документация и съхранява в архива на институцията. Учебни предмети в специалност български танци по професия “танцьор”, утвърдени от министъра на културата

Български Танци

Учебни предмети в специалност български танци по професия “танцьор”, утвърдени от министъра на културата

– Български танци
– Класически екзерсис
– Танци на народите
– Съвременни танцови техники
– Композиция и импровизация
– Репертоар
– Учебна практика
– Теория и методика на специалността
– История на танца
– Разчитане и описание на танца
– Актьорско майсторство
– История на изкуството

В специалност “ Български фолклорен танц ” професионалното обучение подготвя професионални изпълнители за държавните, общински, частни ансамбли и формации в страната, ръководители на танцови формации и школи. Изградената стабилна база на сътрудничество в областта на българския танцов фолклор между системата на средното образование и тази на висшето, създава квалифицирани преподаватели и за двете системи. Моделът на образование успешно интегрира в професионалното образование на НУТИ деца, идващи от различни школи на любителско – творческият сектор, за да продължат своето изграждане и надграждане на знания и умения в професионалния сектор на българския фолклорен танц.

Учебният материал в тази специалност включва изучаване на основните етнографски фолклорни области – Северна България, Шоплука, Тракия, Добруджа, Родопи и Пирин. Учебният план и учeбните програми са съобразени с политиките на взаимодействие между образование, изкуства и култура, и тясното сътрудничество между образователната институция на НУТИ с държавните, общински, частни ансамбли и формации в страната. През годините на обучение се усвоява голямото разнообразие на българския танцов фолклор, стила и характера на всяка област, което допринася за усъвършенстване на танцувалните умения на учениците като бъдещи танцьори в тяхната професионална реализация. Образователният процес и изучаваните дисциплини целят изграждането на умения и знания у децата, чрез иновативни методи на преподаване, които са адекватни на съвременните изисквания на професионална реализация в тази танцова сфера.

За качеството на образование и създаване на практически приложими умения и знания у децата работи висококвалифициран педагогически екип от преподаватели, творци, солисти на Ансамбъл „Филип Кутев”, Ансамбъл Чинари и НУТИ, заедно със създаденото професионално сътрудничество в съвместната художествено – творческата дейност със съставите на Ансамбъл „Филип Кутев”, Ансамбъл „Тракия” и Ансамбъл „Пирин”. Екипът от преподаватели включва три поколения доказани български творци. Тази линия на политика ръководството и педагогическият екип на НУТИ следва, за да изгради един пълноценен съюз между традициите и иновациите на съвремието в областта на образованието, изкуствата и културата. Доказателство за успешната политика и методическа работа е редовното участие в театралния сезон на учениците на тази специалност на НУТИ в различни концерти, фестивали, телевизионни участия, наградените педагози, както и засиленото представяне на художественотворческият продукт на ансамбъла на специалността в самостоятелните концерти на училището. Завършилите професионален курс на обучение кадри на НУТИ в Специалност “Български танц”, след XII клас се реализират професионално успешно, ставайки част от съставите на Ансамбъл „Филип Кутев”, Ансамбъл „Тракия” и Ансамбъл „Пирин”, като се реализират професионално и в общински и частни ансамбли – Ансамбъл „Българе”, Ансамбъл „Чинари” и др., създават школи и формации за български фолклорен танц. База данни за това администрацията на НУТИ отчита ежегодно в своята училищна документация и съхранява в архива на институцията.

Модерен Танц

Учебни предмети в специалност модерен танц  по професия  “танцьор”, утвърдени от министъра на културата

– Модерен танц
– Класически екзерсис
– Композиция и импровизация
– Джаз танц
– Репертоар
– Учебна практика
– Актьорско майсторство
– Вокална подготовка
– Теория и методика на специалността
– История на танца
– История на изкуството

В специалност “ Модерен танц ” професионалното обучение е базирано на методиките на танцовите техники Греъм, Кънингам, Рилийз, по класически екзерсис на балетната система Ваганова. Учебният план и учебните програми са съобразени с политиките на взаимодействие между образование, изкуства и култура, и тясното сътрудничество между образователната институция на НУТИ с културните институти в системата на Министерство на културата, както и с мрежата от трупи, работещи в областта на съвременния танц, чиято сфера на изкуство е една от най-динамично променящата се и създаваща нови танцови визии.

Моделът на образование успешно интегрира в професионалното образование на НУТИ деца, идващи от различни школи на любителско – творческият сектор, за да продължат своето изграждане и надграждане на знания и умения в професионалния сектор на тези танцови направления.

Изучаваните дисциплини са базирани на изграждането на умения и знания у децата, насърчаване на креативността им чрез иновативни методи на преподаване в осъвременените методически принципи на заложените модерни и съвременни танцови техники, които са адекватни на съвременните изисквания на трудовия пазар на балетните и музикалните театри, и различните по насоченост танцови трупи и танцово – театрални проекти. Целта е изграждането на реално подготвени професионални кадри в системата на средното професионално образование, чрез модел на обучение за развиване на творчеството у личността на всяко дете и изграждането в него на умения и знания, които са в отговор на съвременните танцови визии на 21 век.

За качеството на образование и създаване на практически приложими умения и знания у децата работи високо квалифициран педагогически екип от преподаватели, хореографи и солисти на Балет Арабеск и НУТИ, които са представители на три поколения доказани български творци.

Тази линия на политика ръководството и педагогическият екип на НУТИ следват, за да се изгради един пълноценен съюз между традициите и иновациите в областта на образованието, изкуствата и културата.Доказателство за успешната политика и методическа работа е редовното участие в театралния сезон на учениците от тази специалност на НУТИ в различни концерти, фестивали и проекти, телевизионни участия, както и засиленото представяне на художествено творческият продукт на специалността в самостоятелните концерти на училището.

Успешната образователна подготовка на кадрите се отчита и в сферата на реализиралите се в системата на висшето образование, където се създават новите поколения педагози и творци в областта на съвременното танцово изкуство.

Завършилите професионален курс на обучение кадри на НУТИ в Специалност “Модерен танц”, след XII клас се реализират успешно професионално  ставайки част от съставите на Балет Арабеск и Музикален театър– ДМБЦ – София, както и  на професионални сцени и трупи в Европа, създават независими проекти.